Nevezés

1. A pályamunkák előregisztrációja részletekért kattintson

Pályamunka feltöltése és a szekció kiválasztása a részvételi jogosultságról szóló e-mail megküldésétől számított 30 napon belül. A feltöltendő pályamunkára vonatkozó követelmények:

 • Mérete maximum: 10 MB
 • Az intézményi TDK-ra benyújtott dolgozattal megegyező (a címlapot kivéve)
 • A címlapra vonatkozó követelmények: A pályamunkát a külső borító oldalon „TDK-dolgozat” felirattal és a szerző(k) nevének feltüntetésével kérjük elkészíteni. A borítót követő címlap tartalmazza az intézmény, kar, tanszék megnevezését, ahol a TDK-pályamunka készült, továbbá a szerző(k) nevét, évfolyamát, és a témavezető(k) nevét, beosztását valamint a pályamunka pontos (nevezési lapon szereplő címmel megegyező) címét.
 • A dolgozat tartalmazza a TDK munka lezárásának dátumát
 • További kiegészítő dokumentum feltöltése engedélyezett. Mérete max 10 MB.

Nyomtatásban a pályamunkát benyújtani nem kell.

FIGYELEM! A pályamunka feltöltése nem jelent nevezést az OTDK-ra, nevezni a nevezési időszakban kell, a következő pontban leírt lépésekkel.

2. A nevezés részletekért kattintson

A nevezési időszak: 2020. szeptember 15. – 2021. január 6. szerda 23:59 (CET) 2021. január 13. szerda 23:59 (CET)

A hallgatók feladatai ebben az időszakban:

 1. A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.
 2. A rezümé feltöltése.
  1. Magyarul beszélni tudó hallgató magyar nyelvű, magyarul nem beszélő hallgató angol nyelvű rezümét kell feltöltsön.
  2. A rezümének ismertetnie kell, hogy a pályamunka milyen tudományosan értékelhető, új megoldást tartalmaz. Be kell mutatni a vizsgált konkrét tudományos/szakmai kérdést/feladatot, a használt kutatásmódszertant, valamint – röviden – a hallgató(k) saját elért eredményeit (lehatárolva a témavezető, illetve a tágabb értelemben vett kutatócsoport eredményeitől). A rezümé ne tartalmazzon olyan eredményeket, melyeket a hallgató(k) az intézményi TDK-konferencia után ért(ek) el.
  3. A rezümé terjedelme: minimum 700 és legfeljebb 2500 karakter.
 3. „Nevezés véglegesítése” menüpontban a kitöltött adatok ellenőrzése
 4. Aláírandó nevezési lap generálása és letöltése
 5. Nevezési lap aláírás és feltöltése, mely megvalósulhat
  1. Nyomtatás, aláírás és scannelés által, vagy
  2. AVDH elektronikus aláírással
 6. Abszolutóriumot szerzett hallgatók esetén az azt igazoló dokumentum (részleteket lásd 2.1 pont)
 7. Nevezés véglegesítése

A dokumentumokat a „Dolgozatok” menüpont, „Pályamunka és dokumentumok” almenüpontjában lehet feltölteni a megfelelő típus kiválasztása után.

A nevezés elfogadásáról az OTDT, az érintett szakmai bizottság és a szekciót rendező intézmény közösen dönt, melyről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül elektronikusan kapnak értesítést.

2.1. Abszolutóriumot szerzett, valamint a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók kiegészítő nevezési feladatai részletekért kattintson
 • Az abszolutóriumot szerzett hallgatók az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentumot feltöltik. (Tanulmányi hivatal által kiállított igazolás, illetve a tanulmányi hivatal által igazolt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszeréből letöltött dokumentum.)
 • A kvalifikációt jelentő intézményi TDK-konferencia és a 35. OTDK között abszolutóriumot szerzett hallgatóknak a nevezés során az OTDT online rendszerében nyilatkozniuk kell abszolutóriumuk megszerzésének dátumáról. Azok esetében, akik a nevezés félévében, a nevezés határidejét követően szerzik meg várhatóan abszolutóriumukat, azt kell jelölniük, hogy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szereznek. Az ETDK-kon, az FTDK-n, a KTDK-n és a VMTDK-n kvalifikált hallgatók esetében a 35. OTDK-ra történő nevezés várható véglegesítésének dátumát kell megadni az abszolutórium dátumaként.
 • A nevezés elfogadásáról az OTDT, az érintett szakmai bizottság és a szekciót rendező intézmény közösen dönt, melyről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül elektronikusan kapnak értesítést.
3. További részletek részletekért kattintson

A teljes felhívás és mellékletek elérhetőek a letölthető dokumentumok között.

Letölthető dokumentumok

Leírás Méret Letöltés
Szekciófelhívás 303 kB Szekciófelhívás letöltése
1. melléklet 266 kB 1. melléklet letöltése
Adatkezelési tájékoztató 907 kB Adatkezelési tájékoztató letöltése
Streaming jognyilatkozat 241 kB Streaming jognyilatkozat letöltése
Privacy notice 613 kB Privacy notice letöltése
Streaming disclaimer 68 kB Streaming disclaimer letöltése
Tartalmi kivonatok 4338 kB Tartalmi kivonatok letöltése
Programfüzet 2645 kB Programfüzet letöltése
Eredmények 13728 kB Eredmények letöltése