Köszöntő

Dr. Horváth Zoltán

Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm az érdeklődőket, pályázókat és zsűritagokat a XXXV. OTDK Informatikatudományi Szekciójának ügyvezető elnöksége nevében. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Karának és az OTDK szervezőbizottságának nagy megtiszteltetés és szakmai elismerés a soron következő országos konferencia Informatikatudományi Szekciójának megrendezése.

Karunkon 2005-ben rendeztünk utoljára OTDK-t és a rendezési jog újbóli elnyerése ebben az évben, az online rendezésre tekintettel nemcsak örömöt, hanem nagyon nagy kihívást is jelent, a szervező intézmény, és a résztvevők számára egyaránt. Bár e sorok születésekor még a backstage-ben dolgozunk gőzerővel, az már most is nyilvánvaló, hogy egészen rendhagyó virtuális konferencia elé nézünk. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy az online rendezés, bár megtöri a hagyományos kereteket, legalább annyi innovatív lehetőséget is magával hoz, melyek a maguk formabontó módján mind-mind hozzájárulnak a diákköri konferenciák 7 évtizedes múltra visszatekintő értékeinek megőrzéséhez.

Az Informatikatudományi Szekció a diákköri konferenciák történetében viszonylag fiatal szekció, a jogelődnek tekintett „Számítástechnikai és Automatizálási” Szekció a XI. OTDK-n mutatkozott be először és több névváltoztatást követően a XXVIII. OTDK-tól „Informatikatudományi Szekció” néven jelentkezik a diákköri konferenciák országos seregszemléjén.

Célunk, hogy a különböző informatikai szakokon és specializációkon tanuló hallgatóknak ─ így például a programtervező-, mérnök-, műszaki-, gazdasági- és agrárinformatikusoknak, bionikusoknak ─ lehetőséget biztosítsunk önálló kutatási eredményeik bemutatására. Az Informatikatudományi Szekció az informatikai tudományok legkülönbözőbb területeihez kapcsolódó, az informatika elméleteinek, eszközeinek és módszereinek fejlesztéséhez hozzájáruló pályamunkák megmérettetésének terepe. Szakmai és szabadidős programjainkkal idén is lehetőséget biztosítunk az eszmecserére, vitára, és a szakmai kapcsolatok építésére egyaránt.

Az ELTE, kutatóegyetemi hagyományainak megfelelően mindig is különös hangsúlyt helyezett szellemi elit képzésére, a tehetséggondozásra. A tömegessé váló felsőoktatás korában különösen nagy jelentősége van a tehetséggondozás e formájának, hiszen a tudományos diákköri munka alapozza meg többek között a doktori képzés és ezen keresztül a kutatói utánpótlás bázisát.

A TDK tevékenység a tradicionális akadémiai utánpótlásnevelő szerep mellett egyre erősebben inspirálódik az ipari-innovációs kutatás-fejlesztésből is. Az informatikatudományi szekció dolgozatainak egy része már ipari problémákra keresi a magas szintű tudományos választ, a dolgozatok szerzői sokszor ipari laborokban találkoznak a kutatásuk alapját képező kérdéssel. Az egyetemi tudományos műhelyekben zajló diákköri munka ugyanakkor a nemzetközi tudományos világba is bevezeti a hallgatókat, hiszen a dolgozatok gyakran rangos nemzetközi folyóiratokban és konferenciákon megjelenő publikációk alapját adják, vagy európai projektek keretében készülnek el.

A Tudományos Diákköri mozgalmat gyakran a magyarság csúcsteljesítményei, a hungarikumok között említik, mivel ez a kezdeményezés egyedülálló a világban. Remélem, hogy a 2021-ben megrendezésre kerülő XXXV. OTDK Informatikatudományi Szekciója is hozzájárul ahhoz, hogy e mozgalom a küldetését beteljesítse, azaz a társadalmi igényekre nyitott, innovatív, nemzetközi tudományos közegben otthonosan mozgó kutatókat képezzünk és megóvjuk azt a kiemelkedő helyet, melyet Magyarország és az ELTE a világ tudományos élvonalában magáénak mondhat.

Minden résztvevőnek sikeres konferenciát, sok tapasztalatot és szakmai élményt kívánok!

Dr. Horváth Zoltán,
egyetemi tanár, dékán,
ügyvezető társelnök